In de wijk Oudelandshoek (Stadspolders) staat aan de Palissander, langs de vijver, een appartementengebouw waarin ongeveer 50 senioren al bijna 20 jaar woongemeenschap Oude(R)landshoek vormen.

De leden van de vereniging  -want dat is het-  dragen zelf bij Trivire kandidaat huurders voor als één van de 37 appartementen in het gebouw vrij komt.