Home » Nieuws » Financieel & Juridisch » Wijziging coöptatierecht woongroepen op komst?

Wijziging coöptatierecht woongroepen op komst?

door admin

We kregen de afgelopen tijd veel vragen van woongroepen over hun coöptatierecht. In een aanpassing van de Huisvestingsverordening wilde de gemeente opnemen dat woongroepen van ouderen en woonzorggroepen nieuwe bewoners in het vervolg via WoningNet moeten vinden. Het voorstel geldt niet voor andere woongroepen, maar zij vrezen voor een precedent. Na de nodige discussie is het voornemen nu uitgesteld. Eerst komt er een gesprekronde van gemeente met de betreffende woongroepen.

Woongroepen vaak met eigen wachtlijsten en kennismakingsperiodes of adverteren ze woningen op sites zoals woongroep.net. Dit recht van woongroepen om zelf een nieuwe bewoner te kiezen heet coöptatierecht. Dat lijkt misschien op het eerste gezicht vreemd, maar is logisch gezien de aard van een woongroep. Je hebt dan immers gezamenlijke verantwoordelijkheid en doet het nodige samen. Voor het prettig functioneren is het dan van groot belang dan nieuwe bewoners ook goed bij de groep passen.

Kiezen uit een lijst

Het nieuwe voorstel is alleen bedoeld voor woongroepen van ouderen en zorgwoongroepen met zelfstandige woningen. Zij zouden bij een leeg te komen woning kiezen uit een lijst die ze van de corporatie krijgt met 50 woningzoekenden uit WoningNet op basis van rangorde. Het gaat niet over woongroepen zonder gelabelde  ouderen- of woonzorgwoning. Het gaat ook niet over woongroepen met onzelfstandige eenheden, dat wil zeggen waarbij de bewoners hun sanitair en/of  keuken delen met hun medebewoners.

Door de discussie is het voornemen uitgesteld en gaat als het doorgaat op zijn vroegst per 1 juli in maar mogelijk pas in 2022. Wat dit dan betekent voor andere type woongroepen is op dit moment niet duidelijk. Het coöptatierecht van woongroepen neemt een bijzondere plek in. Voor woongroepen is dit recht cruciaal omdat ze met nieuwe medebewoners een duurzame relatie aangaan die niet vrijblijvend is. Veel woongroepen die het principieel niet eens zijn met de voorstellen nemen daarom dan ook deel aan de inspraak bij de gemeente.

Per 1 januari zijn wel een aantal andere wijzigingen doorgevoerd in de gemeentelijke Huisvestingsverordening. Deze gaan vooral over registratie en boetes bij vakantieverhuur en woonfraude. De aanpassingen zijn hier te vinden op de website van de gemeente.

Advies van !WOON gewenst?

Bewoners van woongroepen zijn altijd welkom om met ons hun bestaande huurovereenkomst en bijbehorende afspraken met de woningcorporatie door te nemen. Woongroepen die meer zeggenschap willen in de vorm van een beheercoöperatie kunnen ook bij ons terecht voor advies. Tot slot bieden we ook graag ondersteuning aan bewoners die samen een nieuwe woongroep willen opzetten.

Bron: https://www.wooninfo.nl/nieuws/2021/01/wijziging-cooptatierecht-woongroepen/

related posts

UA-135702663-1