Home » Nieuws » Vraag & Aanbod » Villa Gewoon Bijzonder zoekt toekomstige bewoners

Villa Gewoon Bijzonder zoekt toekomstige bewoners

door admin

Villa Gewoon Bijzonder zoekt toekomstige bewoners

Villa Gewoon Bijzonder:

Stichting Villa Gewoon Bijzonder is een wooninitiatief van drie paar ouders. Doel van de Stichting is het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Voor deze kwetsbare jongeren wordt een veilige woonomgeving gecreëerd: een (t)huis waar liefde en persoonlijke aandacht centraal staan.

De woning:

De woning zal plaats bieden aan 2 groepen van 5 bewoners. Op dit moment wordt gezocht naar een locatie binnen de BAR-gemeenten ( Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). 

De doelgroep:

ZEVMB wil zeggen dat bewoners zowel verstandelijk als lichamelijk beperkt zijn. De beperkingen zijn complex en werken interfererend, als gevolg waarvan er een intensieve zorgbehoefte is. Er is noodzaak tot 24-uurs zorg, verpleging, begeleiding en monitoring. Niet altijd is een diagnose bekend.
Naast de verstandelijke en lichamelijke beperkingen kunnen er ook zintuiglijke beperkingen zijn, (ernstige) epilepsie en/of een verstoorde prikkelverwerking.

Instapleeftijd

De instapleeftijd is van 16 jaar tot ca. 30 jaar. Nodig is een PGB indicatie van minimaal VG5 of VG8, aangevuld met een meerzorgindicatie.
Het is een ouderinitiatief, dus van de ouders wordt verwacht dat zij betrokken zijn en enthousiast mee  helpen de woning te realiseren.

De geboden zorg:

Villa Gewoon Bijzonder (VGB) staat voor kwalitatief en kwantitatief goede zorg en begeleiding. VGB biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week intensieve persoonlijke zorg en begeleiding op maat. Naast het wonen is er interne dagbesteding, individueel of in groepsverband. Er is een wakende nachtwacht (waar mogelijk ondersteund met een slapende wacht).

Interesse?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.villagewoonbijzonder.nl
Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt, kunt u contact opnemen via het mailadres: info@villagewoonbijzonder.nl of bellen met 06-53525308

related posts

UA-135702663-1