Home » Nieuws » Onroerend goed » Ubuntuplein in Zutphen wordt vooral een aantrekkelijke woonplek voor 50 plussers

Ubuntuplein in Zutphen wordt vooral een aantrekkelijke woonplek voor 50 plussers

door admin
Ubuntuplein Zutphen

Ubuntu : “Ik ben omdat wij zijn”

Samen wonen en zorgen voor vandaag en morgen

Dit begrip uit de Bantoetaal duidt op solidariteit en je leven verrijken omdat je deelt met anderen.

Het Ubuntuplein wordt vooral een aantrekkelijke woonplek voor 50 plussers die volop in het leven staan, waar het prettig wonen en leven is in betrokkenheid op elkaar. Waar je gezien en gewaardeerd wordt, waar ruimte is voor duurzaamheid en de mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen.

Antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen

  • Individualisering, langs elkaar heen leven, eenzaamheid? We maken een gemeenschap die betrokken is op elkaar.
  • Hoezo bezuinigingen in de zorg? We zorgen tot zekere hoogte voor elkaar en kunnen een beroep doen op professionele hulp wanneer dat nodig is.
  • Complexiteit en grootschaligheid? We maken een woongroep waar we ons verantwoordelijk voor kunnen voelen, en zelf de regie over hebben.
  • Een beter milieu begint bij jezelf? We maken een plek, waar we duurzame veranderingen kunnen realiseren.
  • Hogere levensverwachting? We zorgen dat we onze talenten kunnen blijven inzetten.

Plaats voor actieve ouderen

Het woonconcept Ubuntuplein wil bewoners in staat stellen hun wensen samen en met korte lijnen te realiseren. Elke bewoner kan vanuit eigen talenten en vermogen bijdragen, deelnemen en betrokken zijn.

Je kunt bijvoorbeeld samen muziek maken of schilderen. In de tuin werken of wandelen. Natuurlijk is er ruimte om samen te koken en te eten. Auto’s en hulpmiddelen worden gedeeld.

Het opzetten van een fietsreparatiewerkplaats en een tweedehandswinkeltje? Aan het Ubuntuplein is dat mogelijk.

Zo kunnen nieuwe vormen van solidariteit tot uitdrukking komen en activiteiten pakken we op een creatieve en kleinschalige manier aan.

Bouwlocatie Ubuntuplein Zutphen

De bouwlocatie

De plek van het Ubuntuplein wordt begrensd door de Noorderhavenstraat, het toekomstige Ettegerspark, de spooorlijn en het Statenbolwerk. Binnen de nieuwe situatie bieden drie gebouwen tezamen plek aan zo’n 110 woningen, die allemaal voldoen aan de kwaliteitseisen van vandaag en morgen. Het merendeel van de appartementen valt binnen het aanbod van de sociale huursector maar er kopen ook koopwoningen en vrijesector huurwoningen.

 Voor wie bedoeld?

De bewoners die voor een appartement van Ubuntuplein kiezen, zijn mensen van 55 plus die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, met behoud van regie over hun eigen leven en de kwaliteit daarvan. Zij kiezen evenwel ook bewust voor een appartement aan het Ubuntuplein in de wetenschap dat zij, indien hun (gezondheid-)situatie daar aanleiding toe geeft een beroep kunnen doen op de medebewoners of indien noodzakelijk op professionele zorg.

LID WORDEN

Is het Ubuntuplein iets voor jou?

Wanneer je je aanmeldt als belangstellende voor het lidmaatschap wordt je eerst uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarna beslis je of je bereid bent een of meer gesprekken te voeren met leden van de introductiecommissie. Klikt het daar? Mooi, dan wordt je aspirant lid voor maximaal 6 maanden. In die tijd maak je kennis met de andere leden van de BUZ en zij met jou. Vervolgens teken je een intentieverklaring en wordt je door het bestuur voorgedragen als lid.

De BUZ hanteert een aantal voorwaarden voor het lidmaatschap. Zo wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding naar leeftijd en geslacht. Ook zoeken we mensen die ons kunnen en willen helpen in deze opbouwfase van het Ubuntuplein.

Na toelating wordt een eenmalige deelnamesom gevraagd als bijdrage in de ontwikkelkosten van het project. Voor leden die een sociale huurwoning wensen is die vastgesteld op €700,= en voor de andere woningen €1000,=

Maar het begint allemaal met het aanmeldformulier: Je kunt je hieronder aanmelden als belangstellende voor het lidmaatschap van de Bewonerscoöperatie Ubuntuplein Zutphen (BUZ)

Klik hier voor het aanmeldformulier

Bron: https://www.ubuntuplein.nl/

related posts

UA-135702663-1