Home » Nieuws » Financieel & Juridisch » Tweespalt bedreigt woongroep in Nuenen

Tweespalt bedreigt woongroep in Nuenen

door admin

NUENEN – De toekomst van een woongroep voor gehandicapten in Nuenen staat onder druk door hoogoplopende tweespalt onder hun ouders. Door de pijnlijke perikelen raakt het geld op en dreigt een faillissement.

Voorzitter Desiree Straathof heeft dat maandag bevestigd tijdens een kort geding dat tegen het bestuur van het Woon Initiatief Nuenen (WIN) is aangespannen door de ouders van zeven bewoners. De ouders die de rechtszaak hebben aangespannen eisen een schorsing van het bestuur als er niks verandert.

Op voet van oorlog

De ouders van de gehandicapte bewoners van de woongroep leven al enkele jaren op voet van oorlog met elkaar. Over de exacte aanleiding voor het conflict, lopen de meningen uiteen. Ouders noemen een fundamenteel meningsverschil over de aanpak van de zorg, maar anderen spreken over een escalatie van individuele conflicten.

De woongroep aan de Jo van Dijkhof in Nuenen ging in 2011 open als tehuis voor achttien gehandicapten die er zorg op maat krijgen. Volgens Straathof waren sommige ouders gaandeweg niet tevreden over de zorg voor hun kinderen. ,,In 2015 is dat ontploft en sindsdien is het alleen maar erger geworden”, zei ze maandag.

Failliet

De problemen zorgden voor verloop en hoog ziekteverzuim onder het personeel en voor zorgaanbieder Prisma was het de reden om te stoppen. Noodgedwongen krijgen de gehandicapten sinds september zorg van Careflex, maar dat is als tijdelijke oplossing veel duurder en daarom raken de reserves van de vereniging uitgeput. Al in maart kan het geld op zijn. ,,Als er niks verandert gaat de vereniging failliet of kan er niet genoeg zorg worden ingekocht en dan grijpt de toezichthouder in”, aldus Straathof.

De ouders die in verzet zijn gekomen tegen het bestuur zeggen dat hun kinderen de dupe worden. De gehandicapten die bijna acht jaar samen wonen worden mogelijk uit elkaar gedreven. Ze raken van slag door de wisselingen onder de hulpverleners. Ook is er geen geld meer voor activiteiten.

Splitsing

Ouders uit het andere kamp hebben de hoop opgegeven dat de situatie nog verbetert. Ze sturen aan op een splitsing, hebben een nieuwe stichting opgericht en een eigen zorgaanbieder gevonden voor elf bewoners.

Een splitsing is volgens de tegenpartij in strijd met de afspraken. Het minderheidskamp eist daarom dat er een permanente zorgaanbieder komt voor de achttien bewoners plus een bemiddelaar. Zo niet dan moet het bestuur worden geschorst.

Bron: https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/tweespalt-bedreigt-woongroep-in-nuenen~ae8b7a0a/

Mark Wijdeven 19-02-19

related posts

UA-135702663-1