Home » Nieuws » Woongroepen » Tegen eenzaamheid en woningnood; samenleven in woongroep in trek

Tegen eenzaamheid en woningnood; samenleven in woongroep in trek

door admin

REGIO – Tientallen nieuwe initiatieven tot groepswonen steken in onze regio de kop op. Samenleven in een woongroep is voor voornamelijk 50-plussers een interessante optie, nu een plek in een verzorgingshuis op latere leeftijd er vaak niet meer is. Gemeenten zien kansen om de vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken.

Vereenzaming ligt op de loer

Waar slijt je je oude dag als de kinderen het huis uit zijn en de woning te groot dreigt te worden? Voor die vraag staan steeds meer ouderen nu de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Door de overheid wordt verlangd dat die en toekomstige generaties langer thuis blijven wonen, want een plek in een verzorgingshuis zoals vroeger is er niet meer. Maar thuisblijven kan voor ouderen ook als een enorme leegte worden ervaren, en dan ligt vereenzaming op de loer.

Het Groene Hof

‘Ik heb nu een eengezinswoning, die is groot en zorgt voor veel onderhoud. Bovendien werken onze buren en voelen mijn vrouw en ik ons daardoor vaak alleen.’ Tom van Oort (76) uit Gouda is daarom van plan om samen met 23 andere huishoudens aan groepswonen te doen. In de Goudse buurt Plaswijck moet komend jaar de bouw starten van ‘Het Groene Hof’. ‘Hier treffen we straks allemaal lotgenoten die met elkaar dingen willen doen en elkaar kunnen helpen waar nodig’, vervolgt Van Oort.

En net als Het Groene Hof, zijn er meer initiatieven tot groepswonen. Onze regio telt zeker 19 nieuwe woongroepen en concrete plannen daartoe. Daarnaast hebben zeker 1.143 huishoudens in onze regio zich de afgelopen jaren ingeschreven bij één van de landelijke stichtingen die woongroepen ondersteunt, Stichting Knarrenhof.

Wat is groepswonen?

Groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband. Je beschikt over een eigen woonruimte, maar in de directe leefomgeving is er een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Volgens het Centrum Groepswonen in Den Haag zijn zeven verschillende type (bestaande) groepswoningen te herkennen in onze regio, waarvan de 50-plus woongroepen in de meerderheid zijn. Zowel met huur- als koopwoningen, of een combinatie daarvan.

De groepswoning van deze tijd is anders dan bestaande woonvormen waarin ouderen, jongeren of mensen van alle leeftijden bij elkaar wonen. Waar geloofsovertuiging, afkomst of levensvisie bij die woongroepen nog vaak leidend is, speelt dat bij de nieuwe initiatieven minder of helemaal niet.

Den Haag alleen telt zo’n zeventig woongroepen. Dertig jaar geleden liet de gemeente speciale gebouwen neerzetten voor ouderen, vrijwel allemaal voor de sociale verhuur. Die tijd is voorbij. De overheid helpt nog wel via opstartsubsidies, de komende drie jaar is er onder meer 164 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk, maar gemeenten laten de bouw van nieuwe groepswoningen graag aan de markt over.

Weinig ruimte, maar kan woningmarkt helpen

‘Initiatieven voor groepswonen faciliteren wij door bijvoorbeeld initiatiefnemers en bouwers met elkaar in contact te brengen en te helpen om initiatieven ook qua wet- en regelgeving mogelijk te maken’, legt een woordvoerder van de gemeente Delft uit. Datzelfde geluid komt ook uit andere gemeenten in onze regio.

Groepswonen kan ook helpen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Voor starters en gezinnen wordt namelijk naarstig naar woonruimte gezocht. ‘Groepswonen kan de doorstroming van ouderen uit te grote woningen bevorderen’, legt een woordvoerder van de gemeente Westland uit. Sinds dit najaar organiseert die gemeente daarom bijeenkomsten om te peilen of Westlanders groepswonen zien zitten. ‘Het zou kunnen helpen om de druk op de woningmarkt te verminderen’, aldus de woordvoerder.

Sloop bestaande bouw

De meeste nieuwe groepswoningen komen in bestaande bouw of op plekken waar wordt gesloopt. Zoals in Gouda, waar een schoolgebouw plaats heeft gemaakt voor het plan waar Tom van Oort en consorten hun oude dag samen willen doorbrengen.

De omgeving is buiten alle proporties mooi’, wijst Van Oort naar het groen dat de bouwplaats omringd. ‘En bovendien hebben we binnen vijf minuten lopen een winkelcentrum waar we alles kunnen halen wat we voor ons dagelijks leven nodig hebben. Wij hopen dat komend jaar de bouw kan starten.’

Bron: Omroep West | Coen Theuwis

related posts

UA-135702663-1