Home » Nieuws » Woongroepen » Nieuwe bekostiging geeft wijkverpleegkundige veel vrijheid

Nieuwe bekostiging geeft wijkverpleegkundige veel vrijheid

door admin
De wijkverpleegkundige krijgt een brede rol als zorgverlener, met veel vrijheid om de zorg zelf in te richten. Dit zal geregeld worden in de manier waarop de wijkverpleging betaald wordt door de zorgverzekeraar. Ook zal de wijkverpleging, net als de huisarts, niet onder het eigen risico komen te vallen. Tegelijkertijd wordt voor de huisartsenzorg een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd, dat gericht is op zelfzorg, samenwerking tussen zorgprofessionals en het belonen op basis van uitkomsten van zorgverlening. Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2015 wordt verpleging en verzorging overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering. Daarmee komt wijkverpleging onder het basispakket van de zorgverzekeringswet te vallen en zijn mensen dichtbij huis verzekerd van goede zorg. De huisarts en wijkverpleegkundige vormen daarmee samen een belangrijke, makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle patiënten.

Bekostiging wijkverpleegkundige

Via een vast bedrag, de zogenaamde populatiebekostiging, wordt het mogelijk gemaakt voor de wijkverpleegkundige om deel te nemen aan sociale wijkteams die kunnen signaleren of er mensen in de wijk zijn die hulp nodig hebben. Het grootste deel van de bekostiging zal gaan om de betaling van de verpleegkundige en verzorgende handelingen. Het gaat hierbij niet om tot in detail geregelde handelingen, maar de wijkverpleegkundige mag per patiënt zelf bepalen welke zorg geleverd moet worden.
Ten slotte zal er ruimte zijn voor het belonen van uitkomsten, zoals gezondheidswinst voor de patiënt of patiënttevredenheid.

Overgangsjaar

Dit bekostigingsmodel zal vanaf 1 januari 2016 in zijn geheel gelden. In 2015 zal gebruik worden gemaakt van een overgangsmodel zodat verzekeraars en aanbieders kunnen wennen aan de nieuwe situatie.

Bekostiging huisartsen

In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een nieuw model komt voor de bekostiging van de huisartsenzorg. In dit model dat minister Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer presenteert is veel ruimte voor samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals wijkverpleegkundigen, apothekers en paramedici en veel aandacht voor zorgvernieuwing en innovaties zoals e-health. Verder wordt met dit model een stap gezet naar het belonen op basis gezondheidsuitkomsten in plaats van het verrichten van handelingen.

Geen eigen risico voor wijkverpleging

De wijkverpleging zal vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van het basispakket, maar komt niet onder het eigen risico te vallen. Mocht blijken dat de uitgaven aan de wijkverpleging niet binnen de afgesproken kaders blijven, heeft de minister de mogelijkheid om het macrobeheersingsinstrument (MBI) in te zetten. Als het MBI moet worden ingezet, zullen ook andere maatregelen worden genomen zoals het alsnog invoeren van een eigen risico of eigen betalingen.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid | 19-05-2014

related posts

UA-135702663-1