Home » Nieuws » Interessante links » LVGO, Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen

LVGO, Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen

door admin

LVGO, Gemeenschappelijk wonen 50plus

Gelukkig oud worden samen met anderen is een wens van veel mensen. Dat kan in de woongemeenschappen van senioren die we in Nederland hebben. Vaak zijn deze woonvormen door 50plussers zelf opgericht, in samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en andere partijen. Er ontstaan ook steeds meer groepen via koopconstructies. Gemeenschappelijk wonen door senioren is daarmee een prachtig burgerinitiatief. Het past helemaal in deze tijd van zelfstandigheid en eigen regie, gecombineerd met de behoefte aan saamhorigheid.

In een woongemeenschap woon je, alleen of met je partner, zelfstandig met behoud van privacy. Veel woningen zijn levensloopbestendig. In en rond het gebouw zijn er ruimtes en voorzieningen die je met de andere bewoners deelt. Bijvoorbeeld een tuin, een fietsenhok of een deelauto. Dit geeft volop kansen om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Nabuurschap

In de ontmoetingsruimte kun je samen koffie drinken, verjaardagen vieren, vergaderen. Of het lokale zangkoor of de yoga-les huisvesten, en zo een functie in de buurt vervullen. De gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen zijn in eigen beheer. Het bestuur van de woongroep houdt het overzicht, maar van alle bewoners wordt een actieve inbreng verwacht.

Dankzij de gezamenlijke activiteiten en onderlinge betrokkenheid, ontstaat een nauwe band met je medebewoners. Deze laagdrempelige nabuurschap groeit voor een deel vanzelf, deels werk je er als groep aan door goede afspraken te maken op allerlei gebied. Belangrijk is dat je weet te geven en te nemen.

Toekomstmuziek

Het klinkt jong, om als 50plusser al na te denken over hoe je later wilt wonen. Toch is het goed om al eens met andere ogen naar je huidige woonsituatie te kijken. Is het mogelijk je huis levensloop bestendig te maken? Zou je in de toekomst kleiner willen wonen? Gelijkvloers? Weg uit de drukke stad?
En wat is er te beleven in je eigen buurt, als je niet meer iedere dag naar je werk gaat en – nog later – minder mobiel wordt? Wie doet er boodschappen voor je als het een keertje uitkomt, en wat kun jij voor een ander betekenen? Gemeenschappelijk wonen kan hierop een antwoord zijn.

Tijdig beginnen

Als je eenmaal weet wat je wilt, is de gewenste woning nog niet per se beschikbaar. Door de dubbele vergrijzing (meer senioren die steeds ouder worden) is de woningmarkt in deze categorie behoorlijk verstopt. Voor gemeenschappelijk wonen kun je je aanmelden bij een bestaande woongroep of besluiten met anderen samen te gaan bouwen. Door de groeiende populariteit zijn er echter soms lange wachtlijsten en zelf bouwen is een traject van vele jaren. Als deze woonvorm je aantrekt, moet je daarom tijdig beginnen.

Sluit je aan bij de LVGO

Er gebeurt ontzettend veel in de sector wonen van en voor senioren. De LVGO maakt zich hard voor gemeenschappelijk wonen 50plus. Zij ondersteunt nieuwe initiatieven en staat bestaande woongemeenschappen bij in hoe een fijne woonomgeving te blijven. Meer weten over de LVGO? Bezoek de website en abonneer u op de gratis nieuwsbrief: www.lvgo.nl

related posts

UA-135702663-1