Het LSW (landelijk steunpunt wonen) adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben geraliseerd (met veel woonvormen). Bel: 0900 – 742 48 57.

http://woonzelf.nl