Home » Nieuws » Interessante links » Kabinet mikt op ’nieuwe woonzorgvormen’

Kabinet mikt op ’nieuwe woonzorgvormen’

door admin

Kabinet mikt op nieuwe woonzorg vormen

„Het aantal 75-plussers neemt de komende jaren toe van 1,4 miljoen in 2020, naar 2,6 miljoen in 2040 en stijgt dan verder naar 2,9 miljoen in 2050”, zegt de CDA-bewindsman. „Deze groeiende groep ouderen vergt een andere benadering dan in het verleden. Zo zijn geclusterde woonvormen en nieuwe woonzorgvormen nodig waar zorg en ondersteuning kan worden opgeschaald als de kwetsbaarheid toeneemt.”

In het coalitieakkoord is opgenomen de zorg voor ouderen anders te organiseren: meer de zorg te verlenen waar ouderen wonen, dan hen te laten wonen waar de zorg verleend wordt. Ook doorstroming van ouderen naar andere woningen is volgens de minister belangrijk. „Veel (toekomstige) ouderen bezitten een koopwoning en zouden op termijn een overstap kunnen maken naar een meer passende woning, mits die voldoet aan hun wensen. Wanneer zij verhuizen bevordert dit de doorstroming op de woningmarkt.”

Tijdelijke woningen

Maar niet alleen voor ouderen is extra aandacht, meldt De Jonge. „Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en mensen met een middeninkomen. Met het oog op het acute tekort aan woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen zet ik bovendien in op de bouw van tijdelijke woningen en de transformatie van kantoren tot woningen.”

Over aantallen nieuw te bouwen woningen blijft de minister voorlopig vaag, ook al staat in het coalitieakkoord dat de bouwproductie moet worden versneld naar 100.000 per jaar. De bewindsman wil echter nog altijd niet uit de doeken doen wanneer dat aantal wordt gehaald. Nu heeft hij het over ’de groei naar 100.000 woningen per jaar deze kabinetsperiode’ – die doorgaans vier jaar duurt – en de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Onlangs zei De Jonge tegen De Telegraaf niet te verwachten dat het aantal van 100.000 woningen dit of volgend jaar wordt gehaald.

De bewindsman pleit in zijn plannen voor een andere manier van denken. „De afgelopen jaren hebben we de rol van de overheid te klein gemaakt. Te veel is geloofd dat de markt als vanzelf een oplossing zou bieden. Te lang is gedacht dat de optelsom van alle gedecentraliseerde keuzes als vanzelf zou leiden tot de oplossing van de vraagstukken waar we als Nederland als geheel voor staan.”

Bron: De Telegraaf. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1439522190/kabinet-mikt-op-nieuwe-woonzorgvormen.

related posts

UA-135702663-1