Home » Nieuws » Interessante links » Herbergier, woongroep en warm liefdevol thuis voor mensen met geheugenproblemen

Herbergier, woongroep en warm liefdevol thuis voor mensen met geheugenproblemen

door admin

Wonen zoals mensen thuis wonen

In een Herbergier wonen mensen met dementie. Ze doen hele gewone dagelijkse dingen zoals een ommetje maken, genieten van mooie muziek of heerlijk even luieren op de bank. Zelfstandig wonen lukt niet meer, maar in een Herbergier letten we vooral op wat de gasten allemaal nog wél kunnen. We bieden hen een veilige en beschermde omgeving waarin we hen ondersteunen en helpen waar nodig. We doen zoveel mogelijk gewoon. En dat is, vreemd genoeg, heel bijzonder.

In de 44 Herbergiers door heel Nederland wordt sinds 2007 een warm en liefdevol thuis geboden aan steeds 15 à 16 mensen die 24-uurszorg nodig hebben. In een huiselijke en ongedwongen sfeer waar de gasten worden omringd met datgene wat zij écht nodig hebben: Veiligheid, aandacht, warmte en geborgenheid.

Kort samengevat zit de kracht van de Herbergier in het feit dat mensen met dementie er samen wonen met de personen die voor hun zorg verantwoordelijk zijn. Dit doen ze in karaktervolle huizen met open deuren die midden in de samenleving staan.

Samen-wonen met zorgverleners

Elke locatie wordt beheerd door twee gedreven zorgondernemers die zelf ook (vaak met hun gezin) bij de Herbergier wonen. Met hun eigen ervaring, kennis en creativiteit op zak streven zij er continu naar om de gasten een fijne en plezierige oude dag te bezorgen.

Omdat de zorgondernemers bij de Herbergier wonen is de toewijding groot en zijn zij voortdurend op de hoogte van hoe het met iedereen gaat. Ze weten wat hun gasten nodig hebben door er simpelweg elke dag voor hen te zijn.

Zij worden daarbij ondersteund door een betrokken team medewerkers dat zich helemaal herkent in de Herbergier-visie. Zij worden in hun werk niet gehinderd door papierwerk, maar kunnen al hun tijd besteden aan zorg en aandacht voor de gasten.

Mooie huizen

Alle Herbergiers zijn gevestigd in prachtige panden waar je met trots in woont, én werkt. Van een oude melkfabriek tot een voormalig klooster. Zo krijgen karaktervol vastgoed een bijzondere nieuwe bestemming.

Open deuren

De Herbergier laat zien dat de zorg voor ouderen ook ánders kan. Door hen met respect te behandelen en te zien als waardevolle mensen die bij de samenleving horen. In een Herbergier leggen we een arm om hen heen en bieden we een verzorgde en sfeervolle omgeving waarin zij het leven op hun eigen manier kunnen voortzetten. Gasten kunnen er gaan en staan waar zij willen en doen zoveel mogelijk zelf. Naar eigen kunnen en in eigen tempo.

In een Herbergier zijn de deuren niet gesloten. De gasten kunnen naar buiten als ze dat willen en bezoek kan altijd binnenwandelen.

In de Herbergier wordt aan zorg vorm en inhoud gegeven op een geheel nieuwe manier . We laten ons niet leiden door regels. Doen we dan maar wat? Allerminst. We hechten veel waarde aan kwaliteit en die wordt ook intensief besproken en getoetst.

Regelmatige evaluaties

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De tevredenheid van gasten, familie en vertegenwoordigers is daarvoor een belangrijk criterium. Daarom gaan onze zorgondernemers regelmatig met hen in gesprek over de gemaakte afspraken. Uitgangspunt van deze gesprekken is om te kijken of zij tevreden zijn en wat eventueel kan of moet veranderen.

Kwaliteitsonderzoek

Daarnaast wordt elke twee jaar in elke Herbergier de kwaliteit van de dienstverlening getoetst. Hiervoor is ARGO in de arm genomen. ARGO is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt sinds 1998 als zelfstandig bedrijf aan onderzoek, advies en kwaliteitsverbetering voor zorgaanbieders, overheden en koepelorganisaties in de zorgsector. Er wordt getoetst op de kwaliteit van leven, van zorg en van communicatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen. In de kwalitatieve meting wordt in een vertrouwelijke setting met familie en vertegenwoordigers een groepsinterview gehouden. Hierin staat het verdiepen van de uitkomsten uit het kwantitatieve onderzoek centraal, en ligt de focus op het aandragen van verbetersuggesties vanuit het perspectief van de gasten. Aanvullend wordt een gesprek met de zorgondernemers gevoerd.

Naar aanleiding van de uitkomsten stellen ondernemers een plan op om de kwaliteit in hun Herbergier verder te verbeteren. Dit plan wordt gedeeld en besproken met familie en vertegenwoordigers, zodat zij worden meegenomen in de kwaliteitsverbeteringen.

Leren & verbeteren

Het doel van alle kwaliteitstoetsingen is om continu te leren en indien nodig de nodige maatregelen te treffen. Zo wordt er permanent gewerkt aan optimale kwaliteit van leven en zorg in een Herbergier.

Klachtenregeling

In een Herbergier is het bieden van kwalitatieve zorg een essentieel streefdoel. Open dialoog en korte communicatielijnen – rechtstreeks voortvloeiend uit de kleinschalige aanpak van de Herbergier – zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt elke dag hard gewerkt om dit voor mekaar te krijgen.

Het kan echter zijn dat u toch niet tevreden bent. Als dit zo is, dan willen we u in eerste instantie vragen om de zorgondernemers van de desbetreffende Herbergier hierover aan te spreken.

Zit u met een klacht waar u onderling niet uit raakt? Dan kunt u via hun website contact opnemen met een onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Alle individuele Herbergiers beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze regeling dient om onvrede en klachten op een effectieve, laagdrempelige en professionele manier af te handelen.

Bron: herbergier.nl

related posts

UA-135702663-1