Home » Nieuws » Financieel & Juridisch » Financiering voor coöperatief wonen op komst!

Financiering voor coöperatief wonen op komst!

door admin
Financiering wooncollectiefDe behoefte aan collectieve woonvormen neemt toe in Nederland. Wooncoöperaties vormen een derde weg, naast huren en kopen van een huis, en zijn gebaseerd op eigen regie, gemeenschappelijk wonen en het delen van een aantal voorzieningen. De vraag naar vormen van collectief wonen is veel groter dan het huidige aanbod. Om de ontwikkeling ervan verder te brengen, is meer bekendheid nodig en het verkleinen van een aantal belemmeringen.Financiering van initiatieven voor wooncoöperaties is een groot probleem waarvoor een oplossing hard nodig is. Algemeen wordt erkend dat als de financiering niet gemakkelijker en toegankelijker wordt, wooncoöperaties nooit een serieuze woonvorm kunnen worden in Nederland. Dit in tegenstelling tot een aantal buurlanden, waar coöperaties op ruime schaal voorkomen.

Oplossing in beeld

Het goede nieuws is dat een oplossing in beeld is. SVn en Platform31 ontwikkelen een model voor een landelijke Financieringsfaciliteit Wooncoöperaties, waarin afzonderlijke partijen naar behoefte kunnen participeren. De faciliteit werkt zoals de bekende Starterslening en de Duurzaamheidlening van SVn en is een eenvoudige regeling op rekening courant. Met de Financieringsfaciliteit zouden initiatieven een aanvullende lening kunnen krijgen boven de bancaire hypotheek. De hoop is dat de Financieringsfaciliteit Wooncoöperaties in september opengesteld kan worden voor alle gemeenten, provincies en andere partijen. Er wordt nu hard gewerkt aan een aantal praktische uitwerkingen.

Meer informatie

Platform31 en de wooncoöperatie

Platform31 voert momenteel een Hernieuwd Actieprogramma uit om de wooncoöperatie een steviger positie te geven in het Nederlandse woonlandschap. Het programma telt 14 pilots, verspreid over het land.Er is inmiddels veel informatie beschikbaar over wooncoöperaties. Meer informatie over het huidige en de voorgaande programma’s is te vinden op ons kennisdossier De wooncoöperatie.https://www.platform31.nl/nieuws/financiering-voor-wooncooperaties-op-komst

related posts

UA-135702663-1