Home » Nieuws » Interessante links » Federatie Gemeenschappelijk Wonen

Federatie Gemeenschappelijk Wonen

door admin

Onder gemeenschappelijk wonen verstaat de FGW alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens* een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden.

We schatten het aantal woongemeenschappen in Nederland op meer dan 10.000. Oftewel: ongeveer 1% van de nederlandse bevolking woont ‘gemeenschappelijk’.

Er zijn in de loop der jaren vele varianten van gemeenschappelijk wonen ontwikkeld en er komen ook steeds nieuwe vormen bij.

http://www.gemeenschappelijkwonen.nl

related posts

UA-135702663-1