Home » Nieuws » Interessante links » Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW)

Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW)

door admin

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) wil zowel bestaande woongemeenschappen adviseren en ondersteunen als de realisering van nieuwe woongemeenschappen en de ontwikkeling van nieuwe varianten van gemeenschappelijk wonen stimuleren. Onder gemeenschappelijk wonen verstaat de FGW alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden. De FGW verricht onderzoek, geeft voorlichting, advies en bemiddelt.

 

Federatie Gemeenschappelijk Wonen
Postbus 19260, 3501 DG Utrecht
Telefoon  06-12537917
info@gemeenschappelijkwonen.nl

related posts

UA-135702663-1