Home » Nieuws » Woongroepen » De bouw voor Woongemeenschap de Binnentuin is begonnen

De bouw voor Woongemeenschap de Binnentuin is begonnen

door admin

woongemeenschap Binnentuinhoflindebeek

Na ruim 2 jaar voorbereiding is de bouw van de woningen voor woongemeenschap de Binnentuin-Hoflindebeek begonnen. Reuvers Duurzame Ontwikkeling, eigenaar van Hof Lindebeek, vh Stevenshof, in Stevensbeek en vereniging de Binnentuin hebben 2 jaar lang gewerkt aan het plan om achter het voormalige klooster 3 woongebouwen in U-vorm voor 24 woningen en appartementen te realiseren. De Binnentuin kan zich nu vestigen in het hart van Stevensbeek op Hof Lindebeek.

Wat voorafging

De initiatiefnemers, Marjan Driessen en Piet Vloemans, begonnen ruim 2 jaar geleden met het realiseren van een droom. Zij wilden een kleinschalige leef- en woonplek ontwikkelen, waar goed nabuurschap, zorg voor elkaar als het nodig is, het delen van spullen (b.v. deelauto) en het hebben van gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd kunnen worden.

Bij toeval ontmoetten Marjan en Piet projectontwikkelaar Theo van der Maazen van Reuvers Duurzame Ontwikkeling uit Oss. Van begin af groeide een gezamenlijke wens en de wil om op de historische plek van de voormalige proefboerderij Lactaria, later klooster voor de zusters van Bethanië, achter het kloostergebouw een woongemeenschap te realiseren.
1 November 2019 werd Vereniging de Binnentuin-Hoflindebeek werd opgericht. Deze rechtsvorm van vereniging benadrukt de gelijkwaardigheid van de leden.

Verleden

Het landgoed met fraaie gebouwen ademt de rijke geschiedenis van de ontginning van het Peellandschap. Lactaria werd meer dan een eeuw geleden gebouwd als modelboerderij.  Toen in 1933 de eigenaar De Blocq van Scheltinga stierf, werd de boerderij getransformeerd tot ‘Marina Regina Klooster’ en vestigden zich er de Dominicanessen van Bethanië uit Venlo. Tientallen jaren werden de gebouwen als klooster gebruikt. Als ‘Stevenshof’ fungeerde het landgoed daarna als groepsaccommodatie.

woongemeenschap Binnentuinhoflindebeek

 Heden en toekomst

Het gehele terrein van Hof Lindebeek, krijgt woon- en zorgfuncties. Aan de Lindelaan zijn koopwoningen in aanbouw. Het voormalige kloostergebouw krijgt een zorgfunctie voor ouderen in de ene vleugel. In de andere vleugel worden starterswoningen voor jongeren uit Stevensbeek gerealiseerd. Zo kunnen zij in hun dorp blijven wonen.

 

Voor woongemeenschap de Binnentuin komen 3 schuurvormige woongebouwen, verwijzend naar de oorspronkelijke functie van deze plek, in een U-vorm achter het voormalige kloostergebouw te staan, 12 koopwoningen en 12 beneden- en boven appartementen. De ruimte ontstaan tussen het kloostergebouw en de 3 schuurvormige woongebouwen werd tevens de naam van de woongemeenschap, de Binnentuin.

 

Volgens plan kunnen de woningen eind 2022 opgeleverd worden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de vorming van een stabiele groep leden van de vereniging.
Voor geïnteresseerden zijn er nog woningen te koop en appartementen te huur.
Op www.Binnentuin-Hoflindebeek.nl zijn in woord en beeld alle informatie en contactmogelijkheden te vinden.

related posts

UA-135702663-1