Home » Nieuws » Woongroepen » Centraal Wonen Houtwijk

Centraal Wonen Houtwijk

door admin

Centraal wonen

Centraal Wonen is een vorm van groepswonen, gebaseerd op zelfstandige woningen met gezamenlijke (‘centrale’) voorzieningen. Het eerste Centraal Wonen-project (CW) komt in 1977 in Hilversum van de grond. Een succes: het initiatief krijgt opvolging in veel plaatsen in het land. Zo ook in de Haagse wijk Houtwijk. Na een voorbereidings- en bouwfase van zes jaar wordt Centraal Wonen Houtwijk juni 1984 opgeleverd. CW Houtwijk is een woonblok in carré-vorm rond een gemeenschappelijke binnentuin. De appartementen, in totaal 49, variëren in grootte: van 1 kamer tot 5 kamers. Veel aandacht is besteed aan isolatie, maar het gebouw krijgt geen windmolen, zoals oorspronkelijk beoogd. De verwachte opbrengst aan energie is lager dan de kosten van de bouw van de molen.

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/db50170a-0ad9-45e2-8012-98ba6a7d801e/media/be199f1f-863e-4b8e-98e1-9d7353f0bfc3?mode=detail&view=horizontal&q=centraal%20wonen&rows=1&page=2

CW is te beschouwen als een samenleefexperiment, als een zelfgeschapen dorpje in de grote stad. Er zijn veel gemeenschappelijke voorzieningen: naast een zaal met een bar voor ontmoeting zoals feesten,  muziek, toneel, films, yoga en vergaderingen, zijn er huiskamers met diverse eetgroepen (ook vegetarisch), boeken-uitleen, verkleedmogelijkheden. Verder logeerkamers, gemeenschappelijke wasmachines, een hobbyruimte, badkamer/sauna, dakterrassen, fietsenstalling. Naast de binnentuin met speelmogelijkheden is er de buitentuin met een kruidenveldje. Werkgroepen zorgen voor het onderhoud en beheer van deze voorzieningen. Er is ook een redactie van het bewonersblad (‘Komplex’), een consumentencollectief (‘t Winkeltje), een stel bewoners voor gezamenlijke kinderactiviteiten, voor contact met woningbouwvereniging (de verhuurder), voor de opvang van nieuwe leden. Ook al wonen er ‘maar’ zo’n 70 volwassenen en 30 kinderen, CW Houtwijk lijkt in veel opzichten een afspiegeling van de ‘grote’ maatschappij. De bewoners vormen een vereniging met een bestuur (te vergelijken met een college van B&W) en een ledenvergadering (een soort gemeenteraad).

CW voelt voor mij als een tweede huis, naast mijn eigen appartement. Als ik vanuit mijn werk thuiskom, word ik regelmatig uitgenodigd mee te eten met een huiskamergroep. Er wordt veel voor elkaar gedaan, zowel als goede buren als leden van de vereniging. Voor mijzelf is een rol als oppasvader een grote plus. Het is wel jammer dat het moeilijk blijkt elkaar aan te spreken op het nakomen van afspraken. Een goede externe groepsbegeleider had ons behulpzaam kunnen zijn… Verschillende bewoners nemen niet of nauwelijks deel aan het verenigingsleven, maar blijven hardnekkig wonen in het project. Een fenomeen dat zich vaak voordoet in CW-projecten.

https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcollectie/detail/28f9d0ba-4d6f-45b7-b62a-5142d5ca60bf/media/c6ca5510-1ef7-4c75-80ce-a5cd9543c344?mode=detail&view=horizontal&q=centraal%20wonen&rows=1&page=3

Veel CW-ers demonstreren mee tijdens de anti-kruisrakettendemonstratie van 29 oktober 1983. Sommigen van hen willen best nog een keer demonstreren voor een ‘goed’ doel: de film ‘de Aanslag’. Die film eindigt met een opname van de demonstratie en cineast Fons Rademakers heeft figuranten nodig die als demonstrant willen optreden. Voor 20 gulden per persoon mogen we een dag figureren. Dankzij de CW-bewoners kan Fons beschikken over meer dan alleen studenten en senioren. Ik vind het wel interessant om mee te doen en zoek op de draaidag – op het Malieveld – naar bekende acteurs, zoals Derek de Lint.

https://www.centrumgroepswonen.nl/cw-houtwijk.html

related posts

UA-135702663-1