Home » Nieuws » Financieel & Juridisch » Amsterdam wijzigt de regels voor woningdelen.

Amsterdam wijzigt de regels voor woningdelen.

door admin
Gemeentehuis-Amsterdam

De regels voor woningdelen zijn veranderd. Wat betekent dat voor mijn woongroep?

Sinds 1 januari 2017 mag u in Amsterdam geen nieuwe woongroep meer beginnen. Bekijk de regels die nu gelden voor woningdelen.

Dit zijn de oude regels – voor woongroepen die er voor 2017 al waren

Alle woongroepen in een zelfstandige woning die zich voor 2017 correct en volledig hebben aangemeld behouden hun status onder deze voorwaarden:

Oude voorwaarden bewoners van woongroepen:

 • De woongroep moet een correcte en volledig ingevulde melding hebben ingediend bij de gemeente.
 • Woongroepen mogen alleen in woningen met een huur boven € € 720,42 (bedrag geldig tot 2019, vrije sector).
 • Er is één huurcontract op naam van alle leden van de woongroep en er is geen huurrelatie tussen de bewoners onderling, want zij zijn gelijkwaardig op dat punt.
 • Bij vertrek van een medehuurder bepalen de achtergebleven huurders onderling wie de nieuwe medehuurder wordt.
 • De huurders maken gebruik van een gemeenschappelijke rekening voor het betalen van de huur en andere vaste lasten, zoals elektriciteit en water.

Oude voorwaarden woning van woongroep:

 • Elke bewoner heeft een eigen kamer die voldoet aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit. Er is een extra, gemeenschappelijke verblijfsruimte (een woonkamer, eetkamer of keuken).
 • Binnen de woonruimte is er gemiddeld 15m² gebruiksoppervlak per bewoner plus 15m² gebruiksoppervlak voor de gemeenschappelijke ruimte.
 • De woning moet voldoen aan eisen voor geluidisolatie om overlast in de leefomgeving te voorkomen.
 • Als er in een woning vijf of meer personen wonen, moet worden voldaan aan de eisen voor brandveiligheid.

Overgangsregeling voor woongroepen van vóór 13 februari 2014 die niet aan de oppervlakte-eisen voldoen

Uw woongroep behoudt de status woongroep zolang de oorspronkelijke bewoners er wonen en de woongroep aan alle overige eisen blijft voldoen. Het gaat hier om drie woongroepen. Vanaf het moment dat deze woongroepen aan de oppervlakte-eisen voldoen, gelden de bovenstaande voorwaarden.

Nieuwe voorwaarden bewoners van woongroepen:

Er zijn 2 manieren om een woning te delen, hospitaverhuur (inwoning) en kamergewijze verhuur. In beide gevallen gaat het om bewoning door 3 of meer volwassenen. 2 volwassenen in een woning beschouwen we als 1 huishouden.

Hospitaverhuur en inwoning

Een aloude vorm van woningdelen is hospitaverhuur: een bewoner verhuurt een deel van zijn woning aan een ander huishouden. Die bewoner kan de eigenaar van de woning zijn of een huurder, dat maakt niet uit. Het is ook niet van belang of het een woning in de vrije sector is of een sociale huurwoning, wel is toestemming van de eigenaar/verhuurder nodig.

Het inwonend huishouden woont in dit geval onzelfstandig. Er is sprake van een afhankelijke situatie ten opzichte van de hoofdhuurder of eigenaar-bewoner.

Voorwaarden

 • De verhuurder heeft zelf zijn hoofdverblijf in de woning.
 • Er is sprake van onderverhuur aan, of inwoning door, 1 of 2 huishoudens.
 • De verhuurder heeft het exclusieve gebruiksrecht op minimaal 50% van het (GBO) van de woonruimte.
 • Binnen het deel van de woonruimte die verhuurd wordt aan de onderhuurders is er per onderhuurder gemiddeld 12m² GBO beschikbaar.

Regels voor hospitaverhuur met betrekking tot huurrecht, huurtoeslag en de inkomstenbelasting vindt u op de website rijksoverheid, hospitakamers.

Kamergewijze verhuur

We spreken van kamergewijze verhuur als een woning door 3 of meer volwassenen wordt bewoond, behalve als de bewoners een huishouden vormen (bijvoorbeeld bij een gezin). 2 volwassenen worden altijd als 1 huishouden gezien.

Het gaat bij kamergewijze verhuur dus altijd om een woning met minimaal 3 onzelfstandige woonruimten. Voor deze woonvorm is een vergunning nodig, die wordt verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Woongroepen

Vanaf 1 januari 2017 worden nieuwe woongroepen beschouwd als kamergewijze verhuur. De eigenaar moet een vergunning aanvragen voor het omzetten van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte.

Voor de woongroepen die zich vóór 1 januari 2017 al hadden aangemeld, verandert er niets zolang de woongroep blijft bestaan in dezelfde vorm. 
Eisen waaraan woongroepen moesten voldoen

Regels voor huren

Voor huren zijn regels en die gaan boven het contract. Zorg daarom dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten. Zie www.wooninfo.nl/check-je-recht/

Bron: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B2B1A8E25-E756-4E51-9DFE-79C20989897C%7D

related posts

UA-135702663-1