Interessante links

Sociale Kaart Nederland

De Sociale kaart is speciaal voor burgers ontwikkeld om zelfredzaamheid en eigen kracht te ondersteunen. Dit doen wij door burgers de mogelijkheid te bieden om zelfstandig, gemakkelijk en snel oplossingen in de eigen omgeving te vinden. Dit kunnen vrijwilligers organisaties, buurtverenigingen, wijkinitiatieven maar ook specialistische organisaties of activiteiten zijn. Bezoekadres: Keizer Karelplein 32 6511 NH Nijmegen E-mail: info@socialekaartnederland.nl Telefoon: 024 – 329 77 75 www.socialekaartnederland.nl

Nieuwe woonvorm Wooncoöperatie

Steeds meer groepen huurders en huiseigenaren in Nederland willen een eigen wooncoöperatie oprichten, om woonkosten beter in de hand te houden. In een coöperatie kopen en beheren bewoners samen hun woningen. Platform31 gaat de komende 2 jaar zo’n tien groepen begeleiden die al vergevorderd zijn in het opzetten van een coöperatie.   http://www.omroepwest.nl/nieuws/27-09-2014/interesse-groeit-voor-nieuwe-woonvorm-woonco%C3%B6peratie-haags-politicus-adri-duiveste

Woongroepcoach

Wat is de Woongroepcoach? De woongroepcoach ondersteunt woongroepen, woon-werkpanden, CPO projecten en mensen die gezamenlijk willen gaan wonen. Daarnaast ondersteunt de woongroepcoach woningbouwcorporaties op het snijvlak van wonen en zelfbeheer door bewoners. Als je gezamenlijk wilt gaan wonen komt er verschrikkelijk veel op je af: het oprichten van een woongroep het vinden en behouden van gezamenlijkheid in die groep het vinden en verbouwen van een geschikt pand juridische constructies financiering

Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW)

De Federatie Gemeenschappelijk Wonen (FGW) wil zowel bestaande woongemeenschappen adviseren en ondersteunen als de realisering van nieuwe woongemeenschappen en de ontwikkeling van nieuwe varianten van gemeenschappelijk wonen stimuleren. Onder gemeenschappelijk wonen verstaat de FGW alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden. De FGW verricht

Omslag, werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Omslag is een werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Omslag brengt mensen bijeen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Zij besteden ook aandacht aan woongroepen met het servicepunt ‘Anders Wonen, Anders Leven’. U vindt hier interessante artikelen, advertenties (vraag en aanbod) en een gratis nieuwsbrief. Omslag Postbus 81 5600 AB Eindhoven Tel. 040-2910295 http://www.omslag.nl/wonen.htm

Delta – Beschermd wonen

“Iedere cliënt is anders: de een heeft behoefte aan begeleiding bij het huishouden. De ander wil graag ondersteuning bij de dagstructuur. Wij bieden begeleiding op maat. Als mensen stap voor stap steeds zelfstandiger worden, is dat mooi om te zien.” Wonen In een Beschermde Woonvorm (BW) krijgen cliënten begeleiding bij het wonen, de dagstructuur, financiën, koken of het onderhouden van sociale contacten. De psychiatrische behandeling vindt ambulant plaats. Diverse mogelijkheden

Landelijk Steunpunt Wonen

Het LSW (landelijk steunpunt wonen) adviseert en ondersteunt ouders van kinderen met beperkingen, die een wooninitiatief oprichten of al hebben geraliseerd (met veel woonvormen). Bel: 0900 – 742 48 57. http://woonzelf.nl

Federatie Gemeenschappelijk Wonen

Onder gemeenschappelijk wonen verstaat de FGW alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens* een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden. We schatten het aantal woongemeenschappen in Nederland op meer dan 10.000. Oftewel: ongeveer 1% van de nederlandse bevolking woont ‘gemeenschappelijk’. Er zijn in de loop der jaren vele varianten van gemeenschappelijk

Belgische vereniging ‘Samenhuizen’

Samenhuizen vzw is een vereniging die tot doel heeft gemeenschappelijk wonen bekender te maken en te ondersteunen. Gemeenschappelijk wonen is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar meerdere mensen vrijwilig bij betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gedeelde woningen, kangoeroewonen, cohousing, ecovillages,… Een brede waaier aan types waar in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samengeleefd wordt, met minstens een sociale meerwaarde als doel. Samenhuizen vzw is een

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen

Gemeenschappelijk wonen is een ‘vlag’ die vele ladingen dekt. Er zijn allerlei woonvormen die daaronder vallen. Wij, de LVGO ‘gaan’ specifiek over het gemeenschappelijk wonen van Ouderen. Daarover vindt u veel informatie op deze website. Maar wij vinden óók dat het Gemeenschappelijk Wonen in z’n algemeenheid aandacht verdient. Daarom wordt er ook jaarlijks een “Opengemeenschappelijkwonendag” georganiseerd. Aan die dag doen ook LVGO woongroepen mee. Beste vijftiger, heeft u al eens